logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2281
Meno kňaza : Hadbavný, Imrich
Pcmeno kňaza : hadbavnyimrich
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 607
Poradie : 158700
Citát : Hadbavni Emericus.Nobilis Miklósfalvensis e Scepusio. Qua alumnus semin. Mariani 1749. baccalaureus et 1750. magister philosophiae. Theologiam usque secundum a. in eodem seminario 1752. terminavit. 6. Dec. 1753. missus Scepusium pro cooperatore. 31. Maji 1758. Bazinium et 25. Maji 1759. ad Garam-Szent Benedek. 22. Nov. 1762. investitus parochus in Némethi in cottu Hont. Ibidem 1766. conscriptiu fuit peracta. Hinc 3. Jul. 1768. in Szebeléb. Ibidem munus VADni distr. Hont. super. gessit. † 13. Nov. 1793. ibid.
Preklad : Šľachtic z Miklušoviec na Spiši. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1749 stal bakalárom a v r. 1750 magistrom filozofie. Teológiu študoval do druhého ročníka v tomto seminári, ukončil ju v r. 1752 a 6. decembra 1753 bol poslaný na Spiš za kaplána, 31. mája 1758 do Pezinka a 25. mája 1759 do Hronského Svätého Beňadika. 22. novembra 1762 bol ustanovený za farára v Hontianskych Nemciach. Tam bol v r. 1766 vykonaný súpis. Odtiaľ prešiel 3. júla 1768 do Sebechlieb. Tam zastával úrad vicedekana hornohontianskeho dištriktu. Tam † 13. novembra 1793.