logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGocník, Alojz

Tituly:

asesor, liturgista, publicista, prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 23. decembra 1905, Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom – † 29. novembra 1974, Sliač, okr. Zvolen

Životopis:

Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium (1918-1926) a teologické štúdium absolvoval v Banskej Bystrici, kde ho aj 27. apríla 1930 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán účinkoval v Trubíne a v Detvianskej Hute (1930), Novej Bani (1931), Beňuši (1932) a v Brezne. Od r. 1936 spravoval farnosť v Brusne, od r. 1947 už ako farár. V r. 1950 bol neoprávnene väznený v Sládečkovciach. V r. 1951 sa stal správcom farnosti v Sliači. V r. 1945 ho vymenovali za asesora cirkevného súdneho tribunálu, od r. 1956 pôsobil ako jeho oficiál.
Počas svojho účinkovania vo farnosti Svätý Ondrej (dnes Brusno) prestaval kostolnú vežu, postavil novú farskú budovu. Ako vedúci funkcionár miestneho Úverového družstva (bol jeho predsedom v rokoch 1939-1951) umožnil viac ako 70 rodinám postaviť si rodinné domy. Ako správca farnosti v Sliači dal postaviť nový oltár, vyzdobiť interiér miestneho kostola, v kúpeľoch obnoviť Kaplnku sv. Hildegardy, od základu zrenovovať farskú budovu.
Prejavoval osobitnú lásku k cirkevnej liturgii, jej otázkami sa zaoberal aj teoreticky v článkoch v rozličných periodikách. Preložil Liturgiku od Mihályfiho a vlastným nákladom ju vydal pod titulom Verejné bohoslužby. Vydal Modlitebník, knihu mimoomšových modlitieb a pobožností pre kostolné potreby. Zrevidoval a doplnil Nábožné výlevy. Podľa vlastných predstáv spracovával aj nový rituál, ktorý však zostal v koncepte. Ako dlhoročný člen liturgickej komisie sa veľmi aktívne podieľal na jej úlohách. Svoje predstavy o cirkevnej liturgii prenášal aj do praxe vo svojej pastoračnej činnosti. Je autorom knižky Sborová liturgická omša. Podľa vlastných predstáv spracoval aj nový rituál, ktorý však zostal v koncepte. Liturgickými otázkami sa zaoberal aj v článkoch v Duchovnom pastierovi: Rituál pre Slovensko a jeho najpotrebnejšie opravy (r. 29, 1951, č. 1); Opravené vydanie Slovenského rituálu (r. 29, 1951, č. 3); Nový rituál - pohreb (r. 29, 1952, č. 8-9).

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva 1969, rkp.; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 49.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trubín (CZ) 1930 - - 1930 po - Gocník, Alojz kaplán
Detvianska Huta 1930 po - 1931 - - Gocník, Alojz kaplán
Nová Baňa 1931 - - 1932 - - Gocník, Alojz kaplán
Beňuš 1932 - - 1934 - - Gocník, Alojz kaplán
Brezno 1934 - - 1936 - - Gocník, Alojz kaplán
Brusno 1936 - - 1950 - - Gocník, Alojz správca farnosti, farár 1947 farár
1950 - - 1951 - - Gocník, Alojz mimo pastorácie
Sliač 1951 - - +1974 nov. 29. Gocník, Alojz správca farnosti 1945 asesor, 1956 oficiál


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042566Gocník, AlojzSborová liturgická omša1946
1042567Gocník, AlojzLáska k blížnemu vedie k Pánu Bohu1947
945542Gocník, AlojzModlitebník1950