logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGerliczy, Anton

Iné mená:

Gerliczy Antonius

Životopisné dáta:

† 23. júla 1851

Životopis:

Po skončení teologického štúdia sa v r. 1797 stal kaplánom v Novej Bani, potom v Bojniciach. V rokoch 1802 - 1809 bol farárom v Handlovej, v rokoch 1809 - 1814 vo Veľkých Uherciach. V r. 1814 bol správcom farnosti Horná Štubňa. V rokoch 1815 - 1824 pôsobil v Krahuliach, v rokoch 1824 - 1826 v Sklených Tepliciach, od r. 1827 v Horných Hámroch. V r. 1830 bol zbavený fary a ostal kaplánom, v r. 1833 bol na korekcii, potom kaplánom vo Valaskej. V r. 1834 bol znova na korekcii, potom kaplánom v Chrenovci a neskôr v Bojniciach. V r. 1839 sa stal prebendátom, od r. 1846 bol na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1802 - - 1809 - - Gerliczy, Anton farár
Veľké Uherce 1809 - - 1815 - - Gerliczy, Anton farár
Horná Štubňa 1814 - - 1815 - - Gerliczy, Anton administrátor
Krahule 1815 - - 1824 - - Gerliczy, Anton farár
Sklené Teplice 1824 - - 1827 - - Gerliczy, Anton farár
Horné Hámre 1827 - - 1830 - - Gerliczy, Anton farár
Čierny Balog 1833 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán
Valaská 1834 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán
Chrenovec - Brusno 1835 sp. - 1837 sp. - Gerliczy, Anton kaplán
Bojnice 1838 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán