logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28980
Meno kňaza : Gerliczy, Anton
Pcmeno kňaza : gerliczyanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 61
Poradie : 4040
Citát : Gerliczy Anton
1797 kaplán v N. Bani, Bojniciach, 1802 farár v Handlovej, 1809 vo V. Uherciach, 1814 SF v H. Štubni, 1815 v Krahuliach, 1824 v Skl. Tepliciach, 1827 v H. Hámroch, 1830 bol zbavený fary a ostal kaplánom, 1833 bol na korekcii, potom kaplán vo Valaskej, 1834 znova na korekcii, kaplán v Chrenovci, Bojniciach, 1839 prebendát, 1846 v. v. Z. 23.VII.1851.

Číslo záznamu : 30785
Meno kňaza : Gerliczy, Anton
Pcmeno kňaza : gerliczyanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 28
Poradie : 2200
Citát : Gerliczy Anton
1797 K v N. Bani, Bojniciach, 1802 F v Handlovej, 1809 F vo V. Uherciach, 1814 SF v H. Štubni, 1815 SF v Krahuliach, 1825 v Skl. Tepliciach, 1827 v H. Hámroch, 1830 zbavený fary a ostal na korekcii, K, 1833 znova na korekcii. Potom v Chrenovci, Bojniciach, 1839 PB, 1846 n. o. Z. 23.7.1851.