logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFischer, Andrej

Iné mená:

Fischer Andreas. Phischeri Andreas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako farár mestečka Cetín bol 13. augusta 1614 vykonal citáciu. 16. júna 1619 sa objavuje znovu. 4. a 5. októbra 1630 sa zúčastnil na trnavskej synode, slávenej Petrom Pázmáňom. V tom istom roku tam vykonal vizitáciu Volfgang Érsekujváry, ktorý povedal o farárovi, že je legitímne vysvätený. V r. 1634 sa znova konala za tohto farára vizitácia, a konal ju Ján Solnensis, ktorý o ňom hovoril takto: „Nemohol som o ňom pochopiť, ako si počína, ani som sa tým nezaoberal, podľa toho, ako ma sedliaci odháňali, ľudia boli vtedy napádaní a mučení Turkami.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Cetín 1619 jún 16. 1634 sp. - Fischer, Andrej farár
Čachtice 1630 sp. - - - - Fischer, Andrej farár