logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFecher, Gašpar

Iné mená:

Fecher Casparus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Mohuča. Po skončení teologických štúdií na viedenskom Pázmaneu bol ordinovaný vo Viedni. V rokoch 1626-1633 bol farárom v Janovej Lehote. Ako referuje vizitátor vyššie uvedeného roka, viedol aj ostrihomskú agendu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1626 sp. - - - - Fecher, Gašpar farár