logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1752
Meno kňaza : Fecher, Gašpar
Pcmeno kňaza : fechergaspar
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 566
Poradie : 153410
Citát : Fecher Casparus.Moguntinus. Ordinatus Viennae. Fuit 1626. parochus in Janolehota. Usus est agendario Strigoniensi, uti refert visitator a. suprafato.
Preklad : Z Mohuča. Ordinovaný vo Viedni. V r. 1626 bol farárom v Janovej Lehote. Viedol aj ostrihomskú agendu, ako referuje vizitátor vyššie uvedeného roka.

Číslo záznamu : 27810
Meno kňaza : Fecher, Gašpar
Pcmeno kňaza : fechergaspar
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 52
Poradie : 3210
Citát :
Fecher Gašpar
N. v Mohuči, ord. vo Viedni, 1626 farár v Janovej Lehote. NSP