logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFarkaš, Štefan

Iné mená:

Farkas Stephanus.

Životopisné dáta:

† 10. augusta 1808, Neded, okr. Šaľa

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu z Váhoviec. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1756 bakalárom a v r. 1759 magistrom filozofie. 17. júla toho roka bol poslaný za kaplána do Veľkých Ludiniec. 27. novembra 1761 obdržal Neded, novozriadenú farnosť, ktorá sa oddelila od materskej farnosti Zemné. Jeho povýšenie sa stal prostredníctvom nitrianskeho biskupa grófa Imricha Eszterházy. Skrze neho sa postaral v r. 1777 postaviť kostol i faru. Na vizitácii, ktorú konal Jozef Baťáň v r. 1779, je poznamenané o farárovi toto: „Vykazujúc zdravie a silu je užitočný na akúkoľvek prácu.“ 1. novembra 1788 bol dišpenzovaný od breviára, pretože nevidel na jedno oko, druhým dokázal vnímať, avšak recitáciu nahrádzal meditáciou a prvú modlitbu a kompletórium hovoril spamäti. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Neded 1761 nov. 27. +1808 apr. 10. Farkaš, Štefan farár