logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEkkel, Juraj

Iné mená:

Ekkel Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1624 bol farárom v Naháči, ktorý v tom roku prijal skúšobnú komisiu. Juraj Draškovič na vizitácii v r. 1634 zaznačil o ňom, vtedy báhoňskom farárovi. „Už mnoho rokov pôsobil tento farár v Báhoni. Starec a zdravý. Svedomitý muž, ale družku, ktorú bol odvrhol, vzal späť k sebe. Ťažko mu bolo vyčítať, aby teda robila aspoň hospodárku. Isto je zdrvený starobou a chorobou, ale nemusí bývať pod jednou strechou.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Naháč 1624 sp. - - - - Ekkel, Juraj farár
Báhoň 1634 sp. - - - - Ekkel, Juraj farár