logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDrényi, Andrej

Iné mená:

Drényi, aut Drien, vel Dryn Andreas. Drian, či Drényi, alebo Dryn Andrej

Životopisné dáta:

* 1662 – † po r. 1706

Životopis:

V Olomouci študoval kazuistiku. V r. 1687 bol vysvätený za kňaza. V mesiaci apríli 1869 bol ustanovený za farára v maďarskom Kisterenye, odtiaľ prešiel 27. marca 1691 do Poník s Ľubietovou. V r. 1692 prijal farnosť Dražkovce. Tu vykonal v r. 1697 vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi povedal, že má 35 rokov a že tam za 5 rokov obrátil na katolícku vieru 15 luteránov. Potom 18. júna 1697 prešiel do Komjatíc, kde pracoval až do r. 1706.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kís-Terenye(Maďarsko) 1689 apr. - 1691 - - Drényi, Andrej farár
Ľubietová 1691 mar. 27. 1692 - - Drényi, Andrej farár
Poniky 1691 mar. 27. 1691 mar. 27. Drényi, Andrej farár
Dražkovce 1693 - - 1697 - - Drényi, Andrej farár
Komjatice 1697 jún 18. 1706 - - Drényi, Andrej farár