logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1545
Meno kňaza : Drényi, Andrej
Pcmeno kňaza : drenyiandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 549
Poradie : 151340
Citát : Drényi, aut Drien, vel Dryn Andreas.Studuit Olomucii, absolutus casista. 1687. ordinatus. Mense Aprili 1869. investitus parochus in Kis-Terenye, hinc 27. Mart. 1891. transivit ad Pojnik cum Libetbánya. 1692. accepit Szent-Ilona. Hic 1697. visitationem peregit Emericus Pongrácz, qui de parocho dicit, quod sit 35 annorum et quod ibidem per 5 annos 15 lutheranos catholicae ecclesiae lucratus sit. Demum 18. Jun. 1697. transivit ad Komjáth, ubi usque 1706. operatus est.
Preklad :
Študoval v Olomouci kazuistiku. V r. 1687 bol vysvätený za kňaza. V mesiaci apríli 1869 bol ustanovený za farára v Kis-Terenye, odtiaľ prešiel 27. marca 1891 do Poník s Ľubietovou. V r. 1692 prijal farnosť Svätá Helena čiže Dražkovce. Tu vykonal v r. 1697 vizitáciu Imrich Pongrác, ktorý povedal o farárovi, že má 35 rokov a že tam za 5 rokov obrátil na katolícku vieru 15 luteránov. Potom 18. júna 1697 prešiel do Komjatíc, kde pracoval až do r. 1706.

Číslo záznamu : 27756
Meno kňaza : Drényi, Andrej
Pcmeno kňaza : drenyiandrej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 45
Poradie : 2620
Citát :
Drian, či Drényi, alebo Dryn Andrej
Študoval v Olomúci, o. 1689, t. r. farár v Tŕní, 1691 v Ponikách a Ľubietovej, 1692 vo Sv. Helene, kde napísal o ňom vizitátor, že obrátil na kat. vieru pätnástich. 1697 v Komjatnej do 1706.