logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDragúň, Jozef

Životopisné dáta:

* 9. januára 1939, Komjatice, okr. Nové Zámky – † 22. júla 2017, Nitra, poch. bude v Komjaticiach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 23. júna 1963 za kňaza. V rokoch 1963-1968 bol kaplánom v Topoľčanoch, v r. 1968 v Banskej Štiavnici, v rokoch 1969-1972 v Komárne, v r. 1972 v Šaštíne. V r. 1973 bol administrátorom v Ardanovciach v topoľčianskom okrese, v rokoch 1974-1990 v Bojnej v okrese Topoľčany, od r. 1990 pôsobil v Trávnici v okrese Nové Zámky, pričom v období od 27. augusta 1999 do 1. júla 2005 bol školským dekanom dekanátu Šurany. Od 1. júla 2007 bol výpomocným duchovným v Nových Zámkoch. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze. V r. 2010 mu bol udelený titul monsignor. Od r. 2017 žil na odpočinku v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Promeritae quieti sv. Gorazda v Nitre.
Pohrebná svätá omša bola vo Farskom kostole sv. Alžbety v Komjaticiach. Po nej boli telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 335;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170723002

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1963 jún 23. 1968 - - Dragúň, Jozef kaplán
Banská Štiavnica 1968 - - 1969 - - Dragúň, Jozef kaplán
Komárno 1969 - - 1972 - - Dragúň, Jozef kaplán
Šaštín 1972 - - 1973 - - Dragúň, Jozef kaplán
Ardanovce 1973 - - 1974 - - Dragúň, Jozef správca farnosti
Bojná 1974 - - 1990 - - Dragúň, Jozef správca farnosti
Trávnica 1990 - - 2007 júl 1. Dragúň, Jozef správca farnosti 27. augusta 1999 do 1. júla 2005 školský dekan Šurany
Nové Zámky 2007 júl 1. 2017 - - Dragúň, Jozef výpomocný duchovný r. 2010 titul monsignor
Nitra 2017 - - +2017 júl 22. Dragúň, Jozef dôchodok Domov dôchodcov a sociálnych služieb sv. Gorazda