logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27956
Meno kňaza : Dragúň, Jozef
Pcmeno kňaza : dragunjozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 110
Poradie : 12000
Citát : Dragúň Jozef, n. 9. 1. 1939 v Komjaticiach, o. 23. 6. 1963, kapl. Topoľčany, 1968 kapl. B. Štiavnica, 1969 kapl. Komárno, 1972 kapl. Šaštín, 1973 spr. f. Ardanovce, 1974 spr. f. Bojná.

Číslo záznamu : 64009
Meno kňaza : Dragúň, Jozef
Pcmeno kňaza : dragunjozef
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Dragúň Jozef nar. 9.1.1939 v Komajticiach, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Topoľčany, 1968 Banská Štiavnica, 1969 Komárno, 1972 Šaštín; adm. 1973 Ardanovce, 1974 Bojná, 1990 Trávnica; šk.dekan 27.8.1999-1.7.2005 dekanát Šurany; výp. 1.7.2007 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy

Číslo záznamu : 68300
Meno kňaza : Dragúň, Jozef
Pcmeno kňaza : dragunjozef
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 227
Poradie : 890
Citát : DRAGÚŇ Jozef,
nar.: 9. 1. 1939 v Komjaticiach, ord.: 23. 6. 1963, adresa: 941 46 Trávnica, č. d. 132.
Pôsobiská: Topoľčany 1963 kaplán, Banská Štiavnica 1968 kaplán, Komárno 1969 kaplán, Šaštín 1972 kaplán, Ardanovce 1973 farár, Bojná 1974 farár, Trávnica 1990 farár