logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎatelinka Ladislav, ThDr.

Tituly:

ThDr., trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 22. júna 1912, Hrežďovce, dnes Malé Chlievany, časť Bánoviec nad Bebravou – † 16. augusta 1997, Trenčín-Orechové, poch. v Hornej Súči-Lipine

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 23. júna 1940 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Hornej Súči, v roku 1941 bol preložený za kaplána do Kysuckého Nového Mesta, v rokoch 1943-1946 v Turzovke v okrese Čadca a v rokoch 1946-1947 v Bytči. V r. 1947 bol kaplánom aj v Trenčíne - Orechovom a tiež sa stal správcom farnosti Prečín v okrese Považská Bystrica, kde pôsobil do roku 1950. Potom bol uväznený, väznili ho v Bratislave a v Leopoldove. Po prepustení z väzenia a udelení štátneho súhlasu bol opäť daný za kaplána do Hornej Súče a od r. 1952 pôsobil vo farnosti Horná Súča takmer štyridsať rokov. Bolo to v ťažkých rokoch komunistického réžimu, ktorý bol neprajný pre Cirkev, ktorej bola uberaná sloboda. Napriek tomu vykonal pre farnosť veľa a vždy si našiel spôsob, ako danú vec vyriešiť. Vykonal mnohé opravy na farskom kostole. V roku 1968 vybudoval novú farskú budovu. Popri tom sa venoval svojim záľubám chovu včiel, pestovaniu kvetov, ovocinárstvu, fotografovaniu a turistike. Za zásluhy na rozvoj farnosti mu v roku 1990 vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec udelil titul čestný dekan. V r. 1991 odišiel na odpočinok, ktorý prežíval v Trenčíne-Orechovom. Je pochovaný na cintoríne v Hornej Súči - v Lipine.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 128; internetový zdroj, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 44.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Súča 1940 - - 1941 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
Kysucké Nové Mesto 1941 - - 1943 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
Turzovka 1943 - - 1946 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
Bytča 1946 - - 1947 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
Prečin 1946 - - 1950 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti, farár
Trenčín - Orechové 1947 - - 1947 po - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
1950 - - 1952 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. mimo pastorácie
Horná Súča 1952 - - 1952 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
Horná Súča 1952 - - 1991 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti 1990 č. dekan
Trenčín - Orechové 1991 - - +1997 aug. 16. Ďatelinka Ladislav, ThDr. dôchodok