logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCubínek, Emanuel Jozef, OFM

Tituly:

kazateľ, náboženský spisovateľ, básnik a prekladateľ, mučeník

Životopisné dáta:

* 14. mája 1913, Oravská Polhora, okr. Námestovo – † 30. decembra 1965, Svätý Jur, okr. Pezinok

Životopis:

Pochádzal z rodiny obuvníka a kostolníka, otec mu zomrel pred jeho narodením. Študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej, odkiaľ 25. augusta 1929 odišiel do františkánskeho noviciátu v Trnave a prijal meno Emanuel. Rok bol v kláštore v Malackách, gymnázium dokončil v Skalici (1934). Tu sa začal venovať poézii v študentskom spolku Združenie Dr. Pavla Blahu.
Básnické aj iné literárne prvotiny uverejňoval v dvojmesačníku Prvosienky, ktorý vychádzal od novembra 1932. Teológiu študoval v Bratislave, kde sa zapojil do študentského Krúžku sv. Bonaventuru; bol základňou na vydávanie časopisu Františkánsky obzor, ktorého sa stal prvým redaktorom (1935). Tu viedol aj kroniku kláštora. V štúdiu teológie pokračoval v Žiline a Záhrebe, kde sa naučil chorvátsky a taliansky jazyk. V r. 1939 zložil skúšku pre katechétov, ktorá ho oprávňovala vyučovať náboženstvo na gymnáziách. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1937.
Odvtedy pôsobil v pastorácii. V šk. roku 1939/40 vyučoval na gymnáziu v Skalici ako profesor náboženstva a latinčiny. V skalickom kláštore bol až do júla 1946. V Skalici rozvinul širokú činnosť predovšetkým v rámci Spolku sv. Antona, v ktorom sa pestovala literatúra, najmä poézia a dramatické umenie. Nacvičil celý rad divadelných hier, prevažne s rozprávkovými námetmi. Písal kroniku tamojšieho kláštora a v r.1940-1942 aj kroniku mesta. Potom až do r. 1950 pôsobil v Malackách; dosiahol, že všetci žiaci chodili na náboženstvo, ktoré vtedy už bolo nepovinným predmetom. Po likvidácii kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 bol spolu s ďalšími rehoľníkmi internovaný v jasovskom kláštore. Po prepustení sa so svojimi predstavenými dohodol, že bude dočasne pôsobiť ako diecézny kňaz. Od r. 1951 bol správcom farnosti v Skalici, odtiaľ prešiel r. 1960 do Jura pri Bratislave.
Pracoval i ako exhortátor duchovných cvičení v charitných domovoch v Piešťanoch a Dolnom Smokovci. Táto práca ho veľmi vyčerpávala, až sa jej v r. 1953 zriekol a venoval sa len pastoračnej činnosti a prekladaniu. V osamotení písal meditácie a úvahy. Mal úspechy v pastorácii; po veľmi vydarenej birmovke dostal od istého funkcionára národného výboru výstrahu. V noci z 30.na 31. decembra 1965 bol zákerne zavraždený profesionálne cieleným výstrelom z pištole. Predpokladá sa, že hlavným dôvodom tejto vraždy bolo jeho zásadné odmietnutie spolupráce s vtedajšou Štátnou bezpečnosťou. Prípad je doteraz nevyšetrený. Na pohrebe sa zúčastnilo vyše 200 kňazov a zástupy veriacich zo Záhoria i z Bratislavy.
Hoci bol nádejným literátom, ako básnik sa čoskoro odmlčal. Do Prvosienok, Františkánskeho obzoru a Kultúry prispel básňami, krátkymi prózami a úvahami s eticko-sociálnou tematikou. Cenné sú jeho poetické meditácie, preniknuté radosťou i žiaľom, smútkom i súcitom. Jeho vzorom bol taliansky františkán, mystický básnik Jacopone de Todi (1230-1306), z ktorého prekladal a venoval mu portrét (Františkánsky obzor, r. 1, 1935). Do Duchovného pastiera napísal niekoľko hlbokých meditácií; posledná z nich tam bola uverejnená až po jeho smrti (r. 41, 1966, č. 14). Hlavný prúd jeho literárnej aktivity sa však uberal v smere prekladateľstva; slovenskému čitateľovi sprístupnil 16 diel z chorvátskej a talianskej literatúry od kresťanských spisovateľov: Ignace, M.: Kalvária a oltár (1935); Deželič, V.: Vybral si Sofiu (1941); Šenoa, A.: Zlatníkovo zlato (1942); Gatti, A.: Milka a Albert (1943); Deželič, V.: Prekliaty hrad I-II (1943); Papini, G.: Hotový človek (1943); Andrié, I.: Írsko (1943); Verga, G.: Don Gesualdo (1945); Manzoni, A.: Snúbenci (1947); Salvaneschi, N.: Katedrála bez Boha (1947); Majocchi, A.: Život chirurga (1948); Salvaneschi, N.: Pastier na výšinách (1949); Brocchi, V.: Osud v hrsti (1949); Liguori, A. M. de: Cesta spásy (1950); Stankovič, B.: Nečistá krv (1965); Hojdačka na vŕbe (1964, divadelná hra), Desnie, V.: Vlnenie jari a umierania (1968).

Pramene:

Kováč, A.: Dva výstrely pri hornom kostole. Práca, 5.1.1966; Gajdoš, V. J.: Slovenskí františkáni. Galt, Ont., 1976, s. 58-59; Krupár, J.: Preklady v predtuche tragickej smrti. Katolícke noviny, r. 98, 1983, č.19; -an-: Verný až do vyliatia krvi. Serafínsky svet, r. 41, 1997, č.8; Kaňa, S.: Legenda o pátrovi Emanuelovi. Bratislava 1997.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1950 - - 1960 - - Cubínek, Emanuel Jozef, OFM farár
Svätý Jur 1960 - - 1965 - - Cubínek, Emanuel Jozef, OFM správca farnosti


Stručná bibliografia:

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942758Ignace, M.Kalvária a oltár1935
476429Deželíć, Velemír ml.Vybral si Sofiu1941
895592Deželič, Velemir st.Prekliaty hrad [Maledictum Castrum Medved]1943
895617G. PapiniHotový človek1943
1058260Gatti, AngeloMilka a Albert1943
895705I. AndriéÍrsko1943
895360Šenoa, AugustínZlatníkovo zlato1944
895920M. BožićHojdačka na vŕbe1964
895891B. StankovićNečistá krv1965
293524V. DesnieVlnenie jari a umierania1968