logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCserháty, Ján

Iné mená:

Cserháty Joannes

Životopisné dáta:

* 1. mája 1789, Ľubietová, okr. Banská Bystrica – † 25. júna 1856, Vyhne, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1812 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Dubovej, Valaskej, Bojniciach a Horných Hámroch. Do Vyhní sa dostal v r. 1814 ako administrátor pri nemocnom farárovi, po jeho smrti 1818 dostal prezentu. V r. 1830 sa stal dekanom a asesorom. Písal latinské básne.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1818 - - 1856 - - Cserháty, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
47469CYRILL a METHOD185432Jan Cserháty, farář vihňansk S ú b ě h.