logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27670
Meno kňaza : Cserháty, Ján
Pcmeno kňaza : cserhatyjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 32
Poradie : 1760
Citát : Cserháty Ján
N. 1.V.1789 v Ľubietovej, zeman, o. 1812, kaplán v Dubovej, Valaskej, Bojniciach,H. Hámroch. Do Vyhní sa dostal 1814 ako SF pri nemocnom farárovi a po jeho smrti 1818 dostal prezentu. 1830 D a AS. Z. 25.VI.1856. - Latinský básnik.

Číslo záznamu : 30664
Meno kňaza : Cserháty, Ján
Pcmeno kňaza : cserhatyjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 15
Poradie : 990
Citát : Cserháty Ján
N. 1.5.1789 v Ľubietovej. O. 1812. Zeman. K v Dubovej, Valaskej, Bojniciach, H. Hámroch. 1814 sa dostal do Vyhní ako SF pri chorom F a po jeho smrti 1818 dostal prezentu. 1830 D a AS. Z. 25.6.1856. Bol latinský básnik.