logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChlebák, Michal

Iné mená:

M.Ch., M. CHl., Ch.M.

Tituly:

publicista, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 18. septembra 1814, Kolačkov, okr. Stará Ľubovňa – † 3. decembra 1875, Stará Ľubovňa

Životopis:

Gymnázium vyštudoval u piaristov v Podolínci, filozofiu v Jágri, v rokoch 1834-1838 teológiu v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Tvrdošíne (1839-1845) a v Spišskej Novej Vsi (1845-1854). Od roku 1855 bol farárom, neskôr dekanom a inšpektorom škôl v Starej Ľubovni. Vyšiel z radov mladšej generácie bernolákovcov, ale ako publicista sa prejavil už ako stúpenec štúrovskej spisovnej slovenčiny a hlásateľ spolupráce bernolákovcov so štúrovcami.
Ako dopisovateľ Štúrových Slovenských národných novín informoval v rokoch 1846-1848 o sociálnych pomeroch na Spiši, príčinách negramotnosti ľudu, alkoholizme a o iných témach. V Palárikovom časopise Cyrill a Method písal v rokoch 1850-1851 písal o potrebách reforiem v Cirkvi a spoločnosti, o zanedbávaní slovenského školstva a s tým súvisiacimi otázkami.
Bol aktívny predovšetkým ako autor ľudovýchovných a moralizátorských próz, ktoré v rokoch 1850-1855 uverejňoval v Katolíckych novinách (Klempových). Zväčša preberal cudzie námety, ktoré aktualizoval vnášaním slovenských reálií do parafrázovaných príbehov. Príbehy, ktoré poznal z autopsie, označoval podtitulom „obrazy zo života“. Pri časopiseckých prekladoch zvyčajne neuvádzal autora, čo vtedy patrilo k bežnej prekladateľskej praxi. V tejto súvislosti treba upozorniť na preklad či skôr adaptáciu Dickensovej poviedky Vianočná pieseň, uverejnenú pod názvom Jedna vianočná história (Katolícke noviny, 1852). Ide o prvý preklad Dickensovej práce do slovenčiny. Prekladateľ tu nevychádzal z anglického textu, ale použil český, resp. nemecký preklad. Inicioval aj prekladanie a knižné vydanie spisov Krištofa Schmida v slovenčine - Štedrý večer čili utiereň (1855); Veľkonočné vajcia (1855); Jahniatka (1856); Poučná udalosť Jindricha Duboskalského (1856); Ludevit, malý vystehovalec (1865); Kanárik, Diamantový prsteň (1865). Ako ľudovýchovný pracovník vytrvalo propagoval zakladanie spolkov miernosti.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 553.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošín 1839 sp. - - - - Chlebák, Michal kaplán
Nižné Ružbachy 1841 sp. - 1843 sp. - Chlebák, Michal kaplán
Stará Ľubovňa 1856 sp. - - - - Chlebák, Michal farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51918Katolícke noviny185019Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Pokračowáňí.)
51924Katolícke noviny185020Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Pokračowáňí.)
51940Katolícke noviny185021Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Pokračowáňí.)
51973Katolícke noviny185023Michal Chlebák kňaz w N.M. Wiswetleňi obradow (ceremonií) pri sw. omší užíwaních. (Pokračowáňí.)
51947Katolícke noviny185024Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Pokračowáňí.)
51965Katolícke noviny185025Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Pokračowáňí.)
51955Katolícke noviny185026Michal Chlebák kňaz w N. M. Wiswetleňi obradow(ceremonií) prí sw. omši užíwaních (Záwírka.)
44216Cyrill a Method18514Chlebák m. p. Odpowěd na Zádrapky.
41836Katolícke noviny185216M. Ch. Obraz.
39903Katolícke noviny18523preklad Žalmow Dáwidowých kroz wel. p. Michala Chlebáka Žalm 20.
39913Katolícke noviny18524preklad Žalmow Dáwidowých kroz wel. p. Michala Chlebáka Žalm 21.
39855Katolícke noviny18526M.Chl. Trpezliwosť a dúwera w Boha. ( Rozpráwka z kúdelnéj izby. )
39886Katolícke noviny18527M. Chl. Kališek pálenky.
42990Katolícke noviny185224M.Ch. Zelina chudobných
43003Katolícke noviny185227M. Chl Prawda konečne zwíťäzuje.
43049Katolícke noviny185228M.Chl. Jako sä pomstwí prawý kresťan.
42478Katolícke noviny185230Zoslowenčil M. Chl. Ruzowá Ratolesť,
42122Katolícke noviny185234Zoslowenčil M. Ch. Sirôtka a Macocha
42113Katolícke noviny185236M. Chl. Odplata dobročinnosti.
42150Katolícke noviny185237— M.Chl. Cudzá wec nemáwa požehnania.
42143Katolícke noviny185238M. Chl. Miernosť najlepši liekar.
43625Katolícke noviny185243M.Chl. Swätá omša za mrtwých.
43064Katolícke noviny185246M.Chl. Matka Machabejská so 7 synami.
43112Katolícke noviny185252M.Chl. Jedna wianočná história.[dokončenie]
43931Katolícke noviny185227M. Chl. Dôveru tvoju jedine v Boha zakladaj!
51317Katolícke noviny185445M.Chl. Kúzlo (Čáry)
51159Katolícke noviny185421M.Chl. Osem Blahoslawenstwí
51066Katolícke noviny185422M.Chl. Potrestaná skúposť.
51028Katolícke noviny185424M.Schl. Stále kresťanstva w Japanu.
51017Katolícke noviny185425M.Chl. Swätý Ignáca mučeník.
51023Katolícke noviny185427M.Chl. Žiwotná moc církwe.
51038Katolícke noviny185428M.Chl. Hlawa II.
51094Katolícke noviny185431M.Chl. Opatrným byť neškodí nikdy.
51088Katolícke noviny185433M.Chl. Biskup a chlapec.
51089Katolícke noviny185433M.Chl. Človek který nesúdil blížneho.
51074Katolícke noviny185435M.Chl. Čert peniazny.
51122Katolícke noviny185437M.Chl. Čert peniazny.