logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČernusky, Michal

Iné mená:

Csernuszkzy Michael.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Zo Štefanovej v Bratislavskej župe. V r. 1707 bol vyhlásený za magistra filozofie. 1. decembra 1709 bol ustanovený za farára v Ždani, odtiaľ 13. februára 1710 prešiel do Hájnik. V r. 1719 bol zavraždený z nenávisti k viere.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ždaňa 1709 dec. 1. 1710 feb. 13. Černusky, Michal farár
Sliač 1710 feb. 13. 1719 - - Černusky, Michal farár