logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1325
Meno kňaza : Černusky, Michal
Pcmeno kňaza : cernuskymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 531
Poradie : 149140
Citát : Csernuszky Michael.Istvánfalvensis in cottu Poson. 1707. magister philosophiae promulgatus. 1. Dec. 1709. investitus parochus in Zsdány, hinc 13. Febr. 1710. transivit ad Hajnik. Ex odio fidei 1719. trucidatus.
Preklad : Pochádza zo Štefanovej v Bratislavskej župe. V r. 1707 bol vyhlásený za magistra filozofie. 1. decembra 1709 bol ustanovený za farára v Ždani, odtiaľ 13. februára 1710 prešiel do Hájnik. V r. 1719 bol zavraždený z nenávisti k viere.

Číslo záznamu : 27700
Meno kňaza : Černusky, Michal
Pcmeno kňaza : cernuskymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 36
Poradie : 2060
Citát : Černuský Michal
Zo Štefanovej, 1707 magister filozofie, 1709 farár v H. Ždani, 1710 v Hájnikách. NSP