logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČermák, Mikuláš

Iné mená:

Csermák Nicolaus. Csermák Mikuláš.

Životopisné dáta:

*? – † december 1708, Hontianske Trsťany, okr. Levice

Životopis:

Zo seminára sv. Štefana kráľa bol ako študent teológie po treťom ročníku 23. apríla 1666 vysvätený za kňaza. 25. mája toho istého roka bol ustanovený za farára vo Veľkej Modrovej, odtiaľ prešiel 7. mája 1667 do Dolných Orešian, odtiaľ 5. mája 1671 do Bohdanoviec nad Trnavou. 17. mája 1672 prijal Breznicu v Tekove, kde spravoval súčasne Nemce. Tam v r. 1674 vykonal vizitáciu Andrej Péterffy, ktorý hovoril o farárovi, že má štyridsať rokov. Vtedy ešte fara nebola postavená. Medzičasom bol 7. augusta 1671 ustanovený v Žarnovici, ktorú držal až do r. 1675. V r. 1676 ako farár v Sáse žiadal o portálový oltár. Kde prežil mnohé prenasledovania, tak za Tököliho, keď sťali P. Liskovského, tvrdé hryzenie, avšak za tisíc florénov ho oslobodili. (Z dekanského protokolu hornozvolenského dištriktu.) Teda častejšie bol odstraňovaný zo svojej stanice a častejšie ponižovaný ako ustanovený, a to v apríli 1689 a 12. apríla 1690. Kvôli prenasledovaniu musel častejšie odísť, v r. 1682 pracoval v Horných Opatovciach, odtiaľ 21. mája 1686 prešiel do Dubovej, kde zostal do r. 1690, vtedy sa totiž mohol vrátiť do Sásy. Potom 26. apríla 1700 prešiel do Trstian v Honte, kde v decembri 1708.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sása 1663 - - - - - Čermák, Mikuláš farár
Modrová 1666 máj 25. 1667 máj 7. Čermák, Mikuláš farár
Dolné Orešany 1667 máj 7. 1671 apr. - Čermák, Mikuláš farár
Bohdanovce nad Trnavou 1671 máj 5. 1672 máj - Čermák, Mikuláš farár
Tekovská Breznica 1672 máj 17 1674 aug. 7. Čermák, Mikuláš farár
Tekovské Nemce 1672 maj 17. 1674 aug. 7. Čermák, Mikuláš farár
Žarnovica 1674 aug. 7. 1675 - - Čermák, Mikuláš farár
Sása 1676 - - - - - Čermák, Mikuláš farár
Horné Opatovce 1682 - - 1686 máj 21. Čermák, Mikuláš farár
Nemecká 1686 máj 21. 1690 - - Čermák, Mikuláš farár
Sása 1690 apr. 12. 1700 apr. 25. Čermák, Mikuláš farár
Hontianske Trsťany 1700 apr. 25. +1708 dec. - Čermák, Mikuláš farár