logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČelovský, Jozef, SchP

Tituly:

rehoľný kňaz, Mgr.

Životopisné dáta:

* 11. marca 1953, Radatice, okr. Prešov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho trnavský biskup Július Gábriš vysvätil 6. júna 1976 za kňaza. Bol kaplánom v Humennom, v rokoch 1977-1979 v Sečovciach v trebišovskom okrese, v rokoch 1979-1982 spravoval farnosť Hažlín v bardejovskom okrese, v rokoch 1982-1990 farnosť Giraltovce. V rokoch 1990-1992 bol farárom v Trebišov, v r. 1992 bol uvoľnený z diecézy do rehoľného domu piaristov v Nitre, neskôr pôsobil v Strážnici na Morave. Od r. 2003 pôsobí v kláštore piaristov v Trenčíne.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 31.
http://www.trebisov.rimkat.sk/historiaknazi.php [12.1.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1976 - - 1977 - - Čelovský, Jozef, SchP kaplán
Sečovce 1977 - - 1979 - - Čelovský, Jozef, SchP kaplán
Hažlín 1979 - - 1982 - - Čelovský, Jozef, SchP administrátor
Giraltovce 1982 - - 1990 - - Čelovský, Jozef, SchP administrátor
Trebišov 1990 - - 1992 - - Čelovský, Jozef, SchP farár
z diecézy do rehoľného domu piaristov v Nitre 1992 - - 1992 po - Čelovský, Jozef, SchP uvoľnený
na Morave 1992 po - 2003 - - Čelovský, Jozef, SchP Strážnice
piaristov v Trenčíne 2003 - - - - - Čelovský, Jozef, SchP v kláštore