logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36538
Meno kňaza : Čelovský, Jozef, SchP
Pcmeno kňaza : celovskyjozefschp
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 2920
Citát : ČELOVSKÝ, Jozef, SchP
* nar. 11.3.1953 Radatice, ord. 6.6.1976 Bratislava - J. Gábriš
* 1976 kaplán Humenné, 1977 Sečovce, 1979 administrátor Hažlín, 1982 Giraltovce, 1990 farár Trebišov, 1992 uvoľnený z diecézy do rehoľného domu piaristov v Nitre, neskôr Strážnice na Morave, 2003 v kláštore piaristov v Trenčíne.
* Čižmár, M.: Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva, s. 229. Sch. 1978, s. 244.>