logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČech, Vladimír

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 15. novembra 1955, Víťaz, okr. Prešov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 13. júna 1982 vysvätil v Banskej Bystrici Jozef Feranec. V rokoch 1982-1984 bol kaplánom v Humennom, v rokoch 1984-1987 v Prešove. V rokoch 1987-1990 spravoval farnosť Nováčany v okrese Košice-okolie, v rokoch 1990-2004 bol farárom v Žbinciach v michalovskom okrese, od r. 2004 pôsobí vo farnosti Hraň v trebišovskom okrese.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 31

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1982 - - 1984 - - Čech, Vladimír kaplán
Prešov 1984 - - 1987 - - Čech, Vladimír kaplán
Novačany 1987 - - 1990 - - Čech, Vladimír administrátor
Žbince 1990 - - 2004 - - Čech, Vladimír farár
Hraň 2004 - - - - - Čech, Vladimír farár