logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36535
Meno kňaza : Čech, Vladimír
Pcmeno kňaza : cechvladimir
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 2890
Citát : ČECH, Vladimír
* nar. 15.11.1955 Víťaz, ord. 13.6.1982 B. Bystrica – J. Feranec, prim. Víťaz
* 1982 kaplán Humenné, 1984 Prešov, 1987 administrátor Nováčany, 1990 farár Žbince, 2004 Hraň.
Sch. 1995, s. 154; 1998, s. 121; 2000, s. 130; 2002, s. 141; 2004, s. 129.>