logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBukovinský, Štefan

Iné mená:

Bukovinszky Stephanus.

Životopisné dáta:

* 1715, Jablonov, okr. Levoča – † 5. mája 1796, Trnava

Životopis:

Narodil sa na Spiši. Ako chovanec Seminára sv. Vojtecha sa v r. 1740 stal bakalárom a v r. 1741 magistrom filozofie. V r. 1741 ukončil zároveň tretí ročník teológie. 30. augusta toho roka bol aj ustanovený za farára v Cséve v Ostrihomskej župe, kde jeho otec prijal katolícke náboženstvo. Tam pôsobil až do r. 1751. 4. septembra 1755 sa stal kaplánom vo Veľkom Cetíne a 17. mája 1757 tam bol ustanovený za farára. 26. októbra 1779 tam konal biskup Baťán kánonickú vizitáciu, v ktorej sa hovorilo, že má 64 rokov. V tom istom roku povstala na konzistóriu proti nemu inkvizícia. V máji 1782 sa zriekol benefícia a odišiel do dôchodku do Trnavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Csév (Maďarsko) 1741 aug. 30. 1751 - - Bukovinský, Štefan farár
Veľký Cetín 1757 máj 17. 1782 máj - Bukovinský, Štefan farár