logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBob, Ján

Iné mená:

Bob Joannes

Životopisné dáta:

* 25. apríla 1884, Chyzerovce, okr. Zlaté Moravce – † 1961, Nová Dedina, okr. Levice

Životopis:

Študoval v Leviciach a v Banskej Bystrici. Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 2. júla 1908. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, v Čiernom Balogu, Detvianskej Huti, Žarnovici, Kláštore pod Znievom a v Bojniciach. Potom bol administrátorom farnosti Koš a Močiari. V rokoch 1924-1930 bol farárom v Brehoch. 12. júna 1930 bol inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy do Trnavskej diecézy. Bol administrátorom farnosti Horné Žemberovce a potom pôsobil v Hontianskych Nemciach, pričom v rokoch 1932-1935 excurrendo spravoval aj farnosť Terany. Od r. 1947 pôsobil v Tekovskej Novej Vsi (Nová Dedina). Zároveň bol predsedom školskej stolice, predsedom miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Napokon bol farárom v Novej Dedine, kde aj zomrel vo veku 77 rokov po 53-ročnej kňazskej službe. Pohrebné obrady odslúžil generálny vikár z Trnavy, vdp. Leopold Adamčík.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Schem. 1933.
http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm; http://religiask.blogspot.sk/2014/10/bob-jan.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1908 - - 1910 - - Bob, Ján kaplán
Čierny Balog 1910 - - 1912 - - Bob, Ján kaplán
Detvianska Huta 1912 - - 1914 - - Bob, Ján kaplán
Žarnovica 1914 - - 1916 - - Bob, Ján kaplán
Kláštor pod Znievom 1916 - - 1918 - - Bob, Ján kaplán
Bojnice 1918 - - 1920 - - Bob, Ján kaplán
Koš 1920 - - 1922 - - Bob, Ján administrátor
Močiar 1922 - - 1924 - - Bob, Ján administrátor
Brehy 1924 - - 1930 jún 12. Bob, Ján farár
Tekovská Breznica 1926 - - 1926 - - Bob, Ján excurrendo z Brehova
Žemberovce 1930 jún 12. 1931 - - Bob, Ján administrátor
Hontianske Nemce 1931 - - 1932 - - Bob, Ján administrátor
Šipice 1932 - - 1935 - - Bob, Ján excurrendo z Hontianskych Nemiec
Nová Dedina 1947 - - 1959 - - Bob, Ján administrátor