logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27602
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 22
Poradie : 1080
Citát : Bob Ján
N. 25.IV.1884 v Chyzerovciach, o. 1908, kaplán v Jastrabej, Č. Balogu, Žarnovici, D. Hute, Bojniciach, V. Uherciach, SF v Koši a Močiari, 1924 farár v Brehoch. 1930 prepustený do Trnavskej AA.

Číslo záznamu : 30621
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 10
Poradie : 560
Citát : Bob Ján
N. 25.4.1884 v Chynoranoch. O. 1908. K v Jastrabej, Č. Balogu, Žarnovici, Detv. Hute, Bojniciach, V. Uherciach, SF v Koši, Močiari. 1924 F v Brehoch. 193O prepustený do Trnavskej arcidiecézy.

Číslo záznamu : 66871
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 257
Poradie : 1110
Citát : Bob Joannes, nat. 25. Apr. 1884. Ordin. 2. Julii 1908. e
dioec. Neosol. susceptus. 1930 adm. in Nemce

Číslo záznamu : 67511
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 327
Poradie : 440
Citát : Bob Joannes, nat. Chyzerovce 25. Apr. 1884, ord. Banská Bystrica 2. Jul. 1908, e Dioec. Neosol. 12. Jun. 1930 susc., vic. oec. Horné Žemberovce, mox eod. a. Nemce (D. p. Krupina), 1947 vic. oec. Tekovská Nová Ves.

Číslo záznamu : 69602
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 240
Citát : . Ján Bob, farár,- Tekovská Nová Ves, bol menovaný asesorom
č.3282/58 , 2.VII. 1958

Číslo záznamu : 69800
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1420
Citát : Ján Bob, asesor, farár v Tekovskej N. Vsi, do Levíc /č.3063/59, 11. - 15.VII.1959/.

Číslo záznamu : 69956
Meno kňaza : Bob, Ján
Pcmeno kňaza : bobjan
Názov knihy : Trnava 1961
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 40
Citát : Vdp. Ján Bob, asesor, výp.duchovný v Leviciach., umrel dňa 25. februára 1961 v 77, roku Svojho života a v 53. roku svojho kňazstva /č.626/61A