logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBizay, Alexander

Tituly:

kultúrny pracovník, bernolákovec.

Životopisné dáta:

* 13. mája 1826, Banská Štiavnica – † 1871, Bacúch, okr. Brezno

Životopis:

Pôvodne evanjelik augsburského vyznania. Po konverzii študoval teológiu v Banskej Bystrici, na Pázmaneu vo Viedni a v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili v r. 1854. Ako kaplán pôsobil v Tužine, od r. 1859 v Bojniciach, Krupine a Chrenovci. V r. 1863 bol na korekcii v seminári. Od r. 1864 účinkoval ako farár v Malinovej, od r. 1865 v Tužine, od r. 1871 v Bacúchu, kde bol prinútený zrieknuť sa benefícia a degradovaný. V revolučnom roku 1848 bol v Trnave zaistený a väznený.
Prispieval do Štiavnického Zábavníka (1848; K Slowákom!), do Katolíckych novín (r. 2, 1850, č. 9: Kto je jezuita; č. 19: Čo nám treba), do Národných novín, Kazateľne a Pešťbudínskych vedomostí.

Pramene:

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. I. Martin 1929, s. 144;Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kremnica 1856 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
Brezno 1858 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
Bojnice 1860 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
Krupina 1862 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
Chrenovec - Brusno 1864 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
Malinová 1864 - - 1871 - - Bizay, Alexander farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
47585Cyrill a Method185516A. Bizay. Blahé působení v trivialné národné škole bergské p. Josefa Gerlacha.
46928Katolicke noviny185548Alexander Bizay ,kaplán nemecký. Čo nám treba?
47371Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185712Alexander Bizay. Školské zprávy.
42577Cyrill a Method186419Alexander Bizay Vestník cirkevný (2)
42948Cyrill a Method186422Alexander Bizay, kaplán chrenovský. Z Chrenovca.