logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBezúr, Matej

Iné mená:

Bezúr Mathias.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

26. apríla 1718 bol ustanovený za farára v Zbehoch. Odtiaľ 7. februára 1720 prijal úrad v Majcichove, ktorého sa bezodkladne vzdal, pretože už 19. februára dostal nástupcu. 4. septembra 1723 bol ustanovený za farára vo Veľkom Ďure, kde začal písať matriky a stavať kostol za pomoci grófa Jozefa Hunyadyho. Tu zostal až do septembra 1733. 10. júla 1734 prijal úrad vo farnosti Ivanka, pri doposiaľ žijúcom farárovi Mikulášovi Bucsány, ktorý pokračoval v práci ďalej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zbehy 1718 apr. 26. 1720 feb. 7. Bezúr, Matej farár
Majcichov 1720 feb. 7. 1720 - - Bezúr, Matej farár
Veľký Ďur 1723 sept. 4. 1733 sept. - Bezúr, Matej farár