logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 908
Meno kňaza : Bezúr, Matej
Pcmeno kňaza : bezurmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 498
Poradie : 144960
Citát : Bezúr Mathias.Investitus 26. Apr. 1718. parochus in Üzbégh. Hinc 7. Febr. 1720. investituram accepit in Majthény, quam statim resignavit, quia jam 19. Febr. successorem nactus est. 4. Sept. 1723. investitus parochus in Alsó-Győröd, ubi ipse matriculas scribere et sub suis auspiciis Josephus comes Hunyady templum aedificare incoepit. Hic usque Sept. 1733. mansit. 10. Jul. 1734. investituram accepit ad parochiam Ivánka, vivente adhuc ejate parocho Nicolao Bucsány, qui ulterius ibi permansit.
Preklad : 26. apríla 1718 bol ustanovený za farára v Zbehoch. Odtiaľ 7. februára 1720 prijal úrad v Majcichove, ktorého sa bezodkladne vzdal, pretože už 19. februára dostal nástupcu. 4. septembra 1723 bol ustanovený za farára vo Veľkom Ďure, kde začal písať matriky a stavať kostol za pomoci grófa Jozefa Hunyadyho. Tu zostal až do septembra 1733. 10. júla 1734 prijal úrad vo farnosti Ivanka, pri doposiaľ žijúcom farárovi Mikulášovi Bucsány, ktorý tam pôsobil ďalej.