logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBernolák, Ján (?-1761)

Iné mená:

Bernolák Joannes.

Životopisné dáta:

* ?, Slanica, Orava – † 31. decembra 1761, Slanica

Životopis:

Študoval v Seminári sv. Vojtecha, v r. 1745 sa stal bakalárom a v r. 1746 magistrom filozofie. Ukončiac tretí ročník teológie bol vysvätený za kňaza a 30. marca 1749 ustanovený za farára v Necpaloch, odtiaľ 16. januára 1750 prešiel do Sučian v Turčianskej župe. 3. novembra 1755 bol ustanovený v Námestove, čoho sa zriekol, a odišiel do rodičovského domu, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1749 mar. 30. 1750 - - Bernolák, Ján (?-1761) farár
Sučany 1750 jan. 16. 1755 nov. 3. Bernolák, Ján (?-1761) farár
Námestovo 1755 nov. 3. +1761 dec. 31. Bernolák, Ján (?-1761) farár