logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1106
Meno kňaza : Bernolák, Ján (?-1761)
Pcmeno kňaza : bernolakjan1720
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 513
Poradie : 146950
Citát : Bernolák Joannes.Szlaniczaensis in cottu Árva, qua seminarii S. Adalberti alumnus 1745. et 1746. baccalaureus et magister philosophiae promulgatus. Absolvens theologiae tertium annum ordinatus et 30. Mart. 1749. investitus est parochus in Neczpál, hinc 16. Jan. 1750. transivit ad Szucsány, in cottu Turócz, demum 3. Nov. 1755. investitus in Námeszto quam resignavit et † 31. Dec. 1761. in domo paterna.
Preklad : Zo Slanice v Oravskej župe, ako chovanec Seminára sv. Vojtecha bol v r. 1745 promovaný za bakalára a v r. 1746 za magistra filozofie. Ukončiac tretí ročník teológie bol vysvätený za kňaza a 30. marca 1749 ustanovený za farára v Necpaloch, odtiaľ 16. januára 1750 prešiel do Sučian, v Turčianskej župe, potom 3. novembra 1755 bol ustanovený v Námestove, čoho sa zriekol a † 31. decembra 1761 v rodičovskom dome.

Číslo záznamu : 27587
Meno kňaza : Bernolák, Ján (?-1761)
Pcmeno kňaza : bernolakjan1720
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 20
Poradie : 930
Citát : Bernolák Ján
Slaničan, 1749 farár v Necpaloch, 1750 v Sučanoch, 1755 v Námestove. Zriekol sa a zomrel v rodičovskom dome 31.XII.1761. NSP