logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBečkereki, Štefan

Iné mená:

Becskereky Stephanus.

Životopisné dáta:

† 24. apríla 1742, Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky

Životopis:

Morálnu teológiu absolvoval vo viedenskom Pázmaneu. V r. 1716 bol vysvätený za kňaza a 5. mája v tom istom roku bol ustanovený za farára v Tomášikove. Odtiaľ prešiel 26. septembra 1718 do Veľkého Cetína, kde 23. marca 1732 vykonal vizitáciu archidiakon František Ziči, ktorý o farárovi povedal, že v priebehu roka obnovil farský kostol a vo filiálke Paňa v r. 1723 elegantne postavil s pomocou veriacich kostol ku cti Všetkých svätých, ktorý veľkosťou zodpovedá materskému chrámu. 8. apríla 1739 prešiel do Dvorov nad Žitavou, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tomášikovo 1716 máj 5. 1719 - - Bečkereki, Štefan farár
Veľký Cetín 1718 sept. 26. 1739 apr. 8. Bečkereki, Štefan farár
Dvory nad Žitavou 1739 apr. 8. +1742 apr. 24. Bečkereki, Štefan farár