logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartáni, Mikuláš

Iné mená:

Bartáni, vel Barthány, aut Bársonyi Nicolaus.

Životopisné dáta:

* 1630, Liptovská župa – † po r. 1680

Životopis:

Pochádzal z Liptova. Študoval fyziku a kazuistiku. V r. 1657 sa stal farárom v Malých Kršteňanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Szily. 12. septembra 1667 prešiel do Brezian v prievidzskom okrese. 2. augusta 1668 bol ustanovený do farnosti a prepozitúry v Novákoch, potom 17. mája 1674 bol ustanovený v Oslanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Péterffy. Tam zostal až do r. 1680.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Kršteňany 1657 - - 1667 - - Bartáni, Mikuláš farár
Nedožery-Brezany 1667 sept. 12. 1668 - - Bartáni, Mikuláš farár
Nováky 1668 aug. 2. 1674 - - Bartáni, Mikuláš farár
Oslany 1674 máj 17. 1680 - - Bartáni, Mikuláš farár