logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBarna, Gabriel

Iné mená:

Barna Gabriel.

Životopisné dáta:

* 1651 – † po r. 1700, Orávka, Poľsko

Životopis:

Teológiu študoval v uhorskom generálnom kňazskom seminári, po skončení štúdií bol v júli 1688 vysvätený za kňaza. 11. apríla 1689 bol ustanovený za farára v Tvrdošíne. Tamže v r. 1697 vykonal Imrich Pongrác vizitáciu, v ktorej povedal o farárovi, že žije príkladne. Odtiaľ 5. marca 1697 prešiel do Orávky, dnes v Poľsku, kde v r. 1700 vykonal vizitáciu ten istý Imrich Pongrác.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošín 1689 apr. - 1690 - - Barna, Gabriel farár
Nižná 1692 - - 1695 - - Barna, Gabriel excurrendo z Tvrdošína
Orávka(Poľsko) 1697 mar. 5. - - - Barna, Gabriel farár