logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaraňaj, Matej

Iné mená:

Barányay, Barányai, Matej

Tituly:

mecén

Životopisné dáta:

* okolo 1690, Pohorelá, okr. Brezno – † 2. februára 1763, Polomka, okr. Brezno

Životopis:

Teológiu študoval v seminári Marianum v Trnave, 6. júna 1714 ho vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Prievidzi, od 21. mája 1718 bol farárom vo Vieske, no ešte v tom roku sa 4. septembra stal farárom v Novákoch v okrese Prievidza. Odtiaľ prešiel 5. januára 1731 do Polomky, kde pôsobil až do smrti a kde je aj pochovaný.
Poskytol finančné prostriedky na vydanie slovenského prekladu obsiahleho spisu Ignáca z Loyoly pod názvom Lekárstwy duchowne naproti jakémukoliv duchovnému nakazení, za osem Dni užíwane, to gest Exercitia octiduana S. P. Ignatii Rozgimáni o Prawdách wečnych / A Naslowensky gazyk sporádane / a predložene / od Gedneho Dwogictihodneho Kneže Towarystwa Gežissovho z nakladem Dwogictihodného / a neyučenegssiho pana Baranyai Mathiasse W Uherskej zemi / w Stolici Gemerskeg v Polance farára neyhodnejssiho. Wytisstěno v Kossicách / skrze Jána Frauenheima, 1737 (Košice 1737, 9x16cm, 626 strán; ďalšie vydanie 1771). V staršej literatúre sa mu omylom pripisoval aj preklad tejto knihy; prekladateľom však bol neznámy jezuita. Dielo je významné aj ako dokument vývoja slovenského literárneho jazyka na začiatku 18. storočia.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 388, 394, 482; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 I. Martin 1929, s. 84; Tamtiež VII. Doplnky, Martin 1971, s. 17; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 140

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Dedina 1713 - - 1718 - - Baraňaj, Matej farár
Nováky 1713 sept. 4. 1731 jan. 5. Baraňaj, Matej farár
Ladomerská Vieska 1718 máj 21. 1718 sept. 4. Baraňaj, Matej farár
Polomka 1731 jún 5. +1763 feb. 2. Baraňaj, Matej farár