logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalogh, Ján (1806-1885)

Iné mená:

Balogh Joannes.

Životopisné dáta:

* 8. novembra 1806, Levice – † 31. decembra 1885, Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v Seminári sv. Štefana v Trnave, 17. augusta 1831 bol vysvätený za kňaza. Po vysviacke bol administrátorom v Nadliciach. Neskôr pôsobil ako kaplán v Krušovciach, Čajakove, Nagyoroszi, Bajne pri Ostrihome a Drégelypalánku. Tu bol od r. 1842 duchovným a dočasným správcom a stal sa prísediacim súdnej stolice Vráble a Svätý Jur. Potom pôsobil v Pribete. 9. júna 1847 bol ustanovený za farára v Kóspallagu. Jeho zásluhou bol postavený bočný oltár sv. Jána Nepomuckého. 4. septembra 1862 prešiel do Zemného v novozámockom okrese. Jeho pričinením na náklady Jána kardinála Šimora bol zreštaurovaný kostol v Zemnom. Ochorel na vodnatieľku nôh, preto musel mať kaplána. 29. októbra 1879 dostal koadjútora Štefana Gaala. 5. októbra 1882 zoslabený prišiel do kňazského domova Adalbertinum, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bušince 1811 - - 1844 nov. 1. Balogh, Ján (1806-1885) farár
Kóspallag (Maďarsko) 1847 jún 9. 1862 sept. 4. Balogh, Ján (1806-1885) farár
Zemné 1862 sept. 4. 1882 okt. 5. Balogh, Ján (1806-1885) farár