logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalázsy, Juraj

Iné mená:

Balázsy Georgius.

Životopisné dáta:

* 31. júla 1811, Kolta, okr. Nové Zámky – † 17. júla 1889, Veľký Cetín, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu až do r. 1833 absolvoval v generálnom seminári v Pešti. V nasledujúcom roku 1834 prešiel do ostrihomského kléru. 10. augusta toho istého roka bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Svodíne, Dvoroch nad Žitavou, nato sa stal vojenským kaplánom 3. légie arcivojvodu Ferdinanda de Este. V r. 1845 bol menovaný notárom Ostrihomskej kúrie, ako taký bol v r. 1849 predstavený a 2. októbra 1850 ustanovený ako farár vo Veľkom Cetíne, kde od r. 1865 zastával úrad dekana. V r. 1888 sa zriekol benefícia.
Vydal poému pri príležitosti jubilea arcivojvodu, v ktorého regimente slúžil.

Pramene:

Petrik, Bibliogr. I. 163; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Cetín 1849 - - 1888 - - Balázsy, Juraj farár