logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaláži, Ľudovít, Mons.

Tituly:

trpiteľ za vieru, Mons.

Životopisné dáta:

* 5. februára 1920, Čápor, okr. Nitra – † 2. marca 2020, Cabaj-Čápor, okr. Nitra

Životopis:

Narodil sa v sedliackej rodine ako trináste dieťa, študoval na gymnáziu v Nitre a neskôr vo Veľkom seminári sv. Ladislava v Nitre, kde bol 29. júna 1946 ordinovaný za kňaza. Primičnú omšu slávil 5. júla 1946. Do roku 1948 pôsobil ako kaplán vo Valaskej Belej, odtiaľ bol preložený do Diviny. Počas rokov 1948 - 1950 zároveň vypomáhal vo farnostiach Brodno, Močenok a Selec. V rokoch 1950-1952 bol väznený za vieru v Leopoldove a Bratislave.
V rokoch 1952-1957 bol kaplánom v Papradne, v Považskej Bystrici a v Rajci, kde sa v roku 1957 stal aj správcom farnosti. Ešte v tom istom roku však bol preložený do Farnosti Krásno nad Kysucou, kde pôsobil až do roku 1990, kde pod jeho vedením bola postavená fara a vo filiálke Zborov nad Bystricou nový kostol, ktorí miestni nazývajú Kysuckou sixtínskou kaplnkou. V rokoch 1973 - 1990 bol zároveň dištriktuálnym dekanom Dekanátu Kysucké Nové Mesto. V roku 1980 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný kaplánom Jeho Svätosti s titulom monsignor. V obci Ivanka pri Nitre bol správcom farnosti od roku 1990 až do roku 2005. Vo svojich aktivitách neochaboval a podujal sa na nové stavebné práce pri výstavbe fary v Ivanke. Za celoživotné dielo mu bolo 15. septembra 2003 udelené čestné občianstvo obce Zborov nad Bystricou. Od roku 2005 žil na odpočinku v rodnom Cabaj-Čápore. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze. V r. 2017 mu bol udelený titul honorárneho kanonika.
Svätá omša s pohrebnými obradmi sa konala 7. marca 2020 vo Farskom kostole sv. Michala archanjela v Čápore.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156, Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 116; www.zborovnadbystricou.sk/component/content/article?...ludovit-balazi; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 27;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/dusu-stvoritelovi-odovzdal-mons-ludovit-balazi-r-i-p/
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 120-121.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská Belá 1946 - - 1948 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán
Divina 1948 - - 1950 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán zastupoval vo farnostiach Brodno, Močenok a Selec
Bratislava 1950 - - 1952 - - Baláži, Ľudovít, Mons. mimo pastorácie väzenie
Papradno 1952 - - 1953 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán
Považská Bystrica 1953 - - 1953 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán
Rajec 1953 - - 1957 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán
Rajec 1957 - - 1957 - - Baláži, Ľudovít, Mons. administrátor
Krásno nad Kysucou 1957 - - 1990 - - Baláži, Ľudovít, Mons. správca farnosti 1973-90 dištr. dekan KNM, 1980 monsignor
Ivanka pri Nitre 1990 - - 2005 - - Baláži, Ľudovít, Mons. správca farnosti 2003 čestné občianstvo obce Zborov n. Bystricou
Cabaj-Čápor 2005 - - +2020 marec 2. Baláži, Ľudovít, Mons. dôchodok