logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovArchitektoris, Pavol

Iné mená:

Architectoris Paulus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako licentiát pôsobil vo Svätom Mikuláši v bratislavskom archidiakonáte čiže v Borskom Svätom Mikuláši v šaštínskom dekanáte. V r. 1630 sa zúčastnil na synode, ktorú celebroval Peter Pázmaň. V r. 1634 sa objavuje ako farár v Cíferi. Vizitátor Juraj Draškovič, vacovský biskup, prepošt a bratislavský archidiakon o ňom referoval, že ho práve uviedol do farnosti, že je štyridsaťročný a breviár a knihy má katolícke.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Borský Mikuláš 1630 sp. - - - - Architektoris, Pavol farár
Cífer 1634 sp. - - - - Architektoris, Pavol farár