logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAntalovič, Ján Štefan

Iné mená:

Antalovich, Antalovics Štefan

Životopisné dáta:

† 14. apríla 1711, Oslany, okr. Prievidza

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 3. decembra 1701 prijal úrad v Novákoch v Nitrianskej župe. 3. marca 1709 prešiel do mestečka Oslany, kde pôsobil až do r. 1711. Počas jeho pôsobenia bol 16. novembra 1707 pochovaný posledný z miestnych evanjelikov Juraj Para.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1701 dec. 3. 1706 - - Antalovič, Ján Štefan farár
Oslany 1706 apr. 28. 1711 - - Antalovič, Ján Štefan farár