logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 549
Meno kňaza : Antalovič, Ján Štefan
Pcmeno kňaza : antalovicjanstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 469-470
Poradie : 141370
Citát : Antalovich Joannes Stephanus.Accepit 3. Dec. 1701. investituram pro Novák in cottu Nitr. inde 3. Mart. 1709. transivit ad oppidum Oszlány, ubi usque 1711. morabatur, sub quo 16. Nov. 1707. ultimus augustanorum loci Georgius Para sepultus est.
Preklad : 3. decembra 1701 prijal úrad v Novákoch v Nitrianskej župe, odtiaľ prešiel 3. marca 1709 do mestečka Oslany, kde pôsobil až do r. 1711, kde počas jeho pôsobenia bol 16. novembra 1707 pochovaný posledný z miestnych evanjelikov Juraj Para.

Číslo záznamu : 27515
Meno kňaza : Antalovič, Ján Štefan
Pcmeno kňaza : antalovicjanstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 9
Poradie : 210
Citát : Antalovics Štefan
1701 farár v Novákoch, 1709 v Oslanoch. Z. 14.IV.1711. /V Oslanoch z. 1707 posledný ev. farár Juraj Para./ HD Oslany.

Číslo záznamu : 63148
Meno kňaza : Antalovič, Ján Štefan
Pcmeno kňaza : antalovicjanstefan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 302
Poradie : 3520
Citát : Ján Štefan Antalovič, 3.12.1701 prijal investitúru pre Nováky v Nitrianskej župe. Odtiaľ koncom roka 1706 prišiel do Oslian, kde pôsobil do roku 1711. Počas jeho pôsobenia v Oslanoch bol 16.11.1707 pochovaný posledný evanjelik Juraj Para. Zomrel 14.4.1711 v Oslanoch.