logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zubák

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
sv. Vendelína (1788).
Iné mená:
Zubák PU/TC trenč. 1773, 1786 Zubak, 1808, 1863–1902 Zubák, 1907–1913 Trencsénfogas, 1920– Zubák
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1789 - - Štefánik, Kornel, OFM farár
1789 - - 1795 - - Terlanday, Romualdus farár
1795 - - +1799 - - Otrokóczy, Joannes farár
1799 - - 1809 - - Minarovics, Joannes farár
1809 - - +1825 - - Rovňan, Michal farár
1825 - - 1829 - - Gáal, Láurentius farár
1829 - - 1834 - - Móry, Franciscus farár
1834 - - 1834 - - Tvrdý, Ján (1803-?) administrátor
1834 - - 1834 - - Czingell, Michael administrátor
1834 - - 1836 - - Prekop, Ján farár
1836 - - 1842 - - Toček, Ján farár
1842 - - 1850 - - Peškovič, Andrej farár
1850 - - 1860 - - Čorba, František farár
1860 - - 1861 - - Jarábek, Emericus farár
1861 - - 1870 - - Holly Daniel farár
1870 - - 1870 - - Pivarči, Ferdinand administrátor
1870 - - 1886 - - Slaninka, Michal farár
1886 - - 1886 - - Hrčka, Pavol administrátor
1886 - - +1891 - - Špaček, Eduard farár
1891 - - 1892 - - Civáň, Karol administrátor
1892 - - 1901 - - Velčej, Anton farár
1901 - - +1923 - - Hrčka, Pavol farár
1923 - - 1937 - - Tichý, Celestín farár
1937 - - 1940 - - Beňuš, Alojz administrátor
1940 - - 1942 - - Ivanov, Boris správca farnosti
1942 - - 1992 - - Mikuš, Félix administrátor, farár
1992 - - 1996 - - Kováčik Anton excurrendo z Lednice
1996 - - 2008 - - Hlaváč, Jozef farár