logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31872
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 283
Poradie : 40750
Citát : ZUBÁK 020 64, tel. 930 26, o. Pov. Bystrica, (1.300), k. sv. Vendelína (1829). - K 37, p 13, s 10.
Duchovný správca: Félix Mikuš.

Číslo záznamu : 41495
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 60
Poradie : 870
Citát : 6. Zubák. Ecclesia ad S. Vendelinum Conf. Parochia erecta Dist. a
anno 1788. Matricas habet ab anno 1800. Patronus: matre
Fundus Religionis. Int. Administrator: D. Boris Ivanov. Km

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre cum exstirp. 1170 4 2 — 1-4
______________________________________________________________
Universim; 1170 4 2 —

S. Ros. 260, S. Alt. 60, Char. 60, Adalb. 36, SKM 35,
SS. Cordis Jesu 50, Prop. F. 26, Inf. Jesu 50.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: Lednica, statio viae ferreae:
Lednické Rovné.

Numertts animarum in toto Districtu:
______________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
9.216 11 6.506 325 35

VII. DISTRICTUS POVAŽSKO-BYSTRICENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Bergendy, pag. 18.
D. Gustavus Židek, Parochus Prečínensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 42072
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 69
Poradie : 680
Citát : ZUBÁK. Parochia nova, erecta Anno 1788. |
Ecclesia ad S. Vendelinum Conf. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Joannes Prekop. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1140 - 13 |
Lingua: Slav. Summa: 1140 - 13 |
Summa Animarum totius Districtus: |
Cath. AC. Jud. |
18,063 6048 1492 |

Cooperateres.

Bolessó. D. Josephus Akantisz.
Lednicz. D. Joannes Tvrdy.
Liszae. D.
Pruszkae. D. Michael Czingell.
Puchó. D. Georgius Tamassovics.

Číslo záznamu : 42295
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 154
Poradie : 2930
Citát : Zubák. Cornelius Stephánik. Romualdus Terlanday. Joannes Ottrokóczy. Joannes Minarovics. Michael Rovnyan. Láurentius Gáal. Franciscus Móry. Joannes Prekop.

Číslo záznamu : 43078
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 60
Poradie : 700
Citát : 6. Zubák. Ecclesia ad S. Vendelinum Conf. Parochia erecta
anno 1788. Matricas habet ab anno 1800. Patronus:
Fundus Religionis. Int. Administrator: D. Aloysius Beňuš.

Num. anim. Cath. Gr. Cath. H. C. Jud. Div.
In Matre cum exstirp. 1074 2 — 3 — 1-4
___________________________________________________________
Universim: 1074 2 — 3 —

S. Ros. 210, S. Alt. 60, Char. 60, Adalb. 20, Apost
infirm. 92, SKM 40.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: Lednica, statio telegraphica: Lednické Rovné.

Numerus animarum in toto Districtu:
_____________________________________________________
Cath. Graec.cath. A. C. H. C. Jud. Div.
7982 2 5673 1 357 42

VII. DISTRICTUS POVAŽSKO-BYSTRICENSIS.

Vice- Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Bergendy, Parochus Pov. Bystricensis.

Secretarius Districtualis:
D. Gustavus Židek, Parochus Prečínensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 43484
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 61
Poradie : 700
Citát : 6. Trencsénfogas. Ecclesia ad S. Vendelinum Conf. Parochia
erecta anno 1788. Matricas habet ab anno 1800. Patronus:
Fundus Religionis. Administrator: D. Paulus Hrcska.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1076 1 — 9 — --
___________________________________________________________
Universim 1076 1 — 9 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, statio telegr. Puhó.

VII. Districtus Vágbeszterczensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Josephus Weber, Parochus Vágbeszterczensis,
Scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius Districtualis: D. Aloysius Palmann, Administrator Szúlyóváraljaensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 62788
Meno farnosti : Zubák
Pcmeno farnosti : zubak
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 148
Poradie : 760
Citát : Farnosť vznikla v roku 1788, pôsobili v nej farári, administrátori: Kornel Štefánik OFM, Romulad Terlanday OFM, Ján Otrokóci, Ján Minarovič, Michal Rovňan, Vavrinec Gál, František Móry, Ján Tvrdý, Martin Cingel, Ján Prekop, Ján Toček, Andrej Peškovič, František Čorba, Imrich Jarábek, Daniel Hollý, Michal Slaninka, Eduard Špaček, Karol Civáň, Anton Velčey, Pavol Hrčka, Celestín Tichý, Alojz Beňuš, Boris Ivanov, Félix Mikuš, Anton Kováčik, Jozef Hlaváč, Emanuel Čurík.
Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.