logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zalužice

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla ap. (1788)
Iné mená:
Zalužice MI/KI užhorod. 1973 zlúč. o. Malé Zalužice a Veľké Zalužice. 1973– Zalužice Malé Zalužice: 1773 Kis-Zalacska, 1786 Kisch-Zalacschka, 1808 Kis-Zalacska, Male Zalužice, 1863–1902 Kiszalacska, 1907–1913 Zalacska, 1920 Malé Zálužice, Zalužice, 1927–1972 Malé Zalužice Veľké Zalužice: 1773 Nagy-Zalacska, 1786 Nagy-Zalacschka, 1808 Nagy-Zalacska, Welké Zalužice, 1863–1913 Nagyzalacska, 1920 Veľké Zálužice, 1927–1972 Veľké Zalužice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čečehov (500), k. P. M. Ruž. (1900), 2. Hažín
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1933 - - 1950 - - Halmay, Rudolf administrátor-farár
1951 - - - - - Halmay, Rudolf farár
1963 - - 1967 - - Jacko, Michal správca farnosti
1967 - - 1995 - - Jendželovský, Juraj správca farnosti
1995 - - 1997 - - Dronzek, Jozef farár
2003 - - - - - Novák, Vladimír farár