logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zalužice

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla ap. (1788)
Iné mená:
Zalužice MI/KI užhorod. 1973 zlúč. o. Malé Zalužice a Veľké Zalužice. 1973– Zalužice Malé Zalužice: 1773 Kis-Zalacska, 1786 Kisch-Zalacschka, 1808 Kis-Zalacska, Male Zalužice, 1863–1902 Kiszalacska, 1907–1913 Zalacska, 1920 Malé Zálužice, Zalužice, 1927–1972 Malé Zalužice Veľké Zalužice: 1773 Nagy-Zalacska, 1786 Nagy-Zalacschka, 1808 Nagy-Zalacska, Welké Zalužice, 1863–1913 Nagyzalacska, 1920 Veľké Zálužice, 1927–1972 Veľké Zalužice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Čečehov (500), k. P. M. Ruž. (1900), 2. Hažín

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1824 - - 1828 - - Brachay, Matej farár
1828 - - 1830 - - Ozsassy, Michal farár
1831 - - 1836 - - Šárosi, Jozef farár
1836 - - 1841 - - Roth, Daniel farár
1841 - - 1891 - - Andrikovich, Mikuláš farár
1891 - - 1892 - - Havasi, Jozef administrátor
1892 - - 1902 - - Tahy, Abrahám farár
1902 - - 1932 ? - Sirola, Karol farár
1933 - - 1950 - - Halmay, Rudolf Michal administrátor, farár r. 1950 vo väzení
1951 - - 1962 - - Halmay, Rudolf Michal farár
1962 - - 1963 - - Tokár, Ján excurrendo
1963 - - 1967 - - Jacko, Michal farár
1967 - - 1995 - - Jendželovský, Juraj správca farnosti
1995 - - 1997 - - Dronzek, Jozef farár
2003 - - - - - Novák, Vladimír farár