logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyhne

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Vyhne : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) po 1808 pričl. o. Vyhnianske Teplice; po 1888 pričl. o. Peserín; 1971 pričl. o. Banky (1960 vyčl. z o. Banská Štiavnica).
1773 Vichnye, Eisenbach, Vichnorany, 1786 Wichnye, Wichnorani, Eisenbach, 1808 Vihnye, Wichnye, Wyhňany, 1863 Wichnye, 1873–1888 Vihnye, 1892–1913 Vihnyepeszerény, 1920 Vyhne, Vyhňorany, 1927– Vyhne
----------------------
Vyhnianske Teplice: 1808 Eisenbach, Vihnyei-Fürdő, Wýhňanské Těplice
Peserín: 1773 Peserany, Peszerany, 1786 Peszereni, 1808 Peszerény, Peszerein, Peseřín, Peserýn, 1863 Peszerin, 1873 Peszér, 1877–1888 Peszerény
Banky: 1960–1971 Banky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bzenica (800), k. sv. Alžbety (1938), 2. Bukovina (250), kap. P. M. (1890), 3. Záhorčie (150), kap. P. M. (1850).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť treba považovať za starobylú. Vznikla pravdepodobne za reformácie. Začiatkom 17. st. sa tu spomínajú dvaja kazatelia. 1673 ju vrátili katolíkom, ale ostala neobsadená a ako filiálka bola prifarená ku Hliníku. Bolo to len dočasné opatrenie, lebo matriky viedol hlinický farár osobitne. Za tököliovskej éry sa vrátili evanjelickí farári. Po skončení povstania sa zase vrátila správa hlinických farárov, čo trvalo do r. 1760, kedy ostrihomsky arcibiskup na žiadosť patróna a banskoštiavnického magistrátu farnosť obnovil. V druhej polovici 19. st. zanikla, ale opäť bola obnovená na začiatku 20. st.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1760 mar. 28. 1762 apr. 28. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
1762 máj 26. 1770 okt. 11. Bartek, František farár
1771 jan. 13. 1773 máj 2. Krajčovič, Ján farár
1773 máj 2. 1787 - - Ganzer, Ignác farár
1787 - - 1818 - - Stauder Ján farár
1818 - - 1856 - - Cserháty, Ján farár
1856 - - 1868 - - Bittera, Ferdinand farár
1868 - - 1869 - - Boršický, Adolf administrátor
1869 - - 1915 - - Gombár, Daniel farár
1915 - - 1915 - - Zamboy Vojtech administrátor
1915 - - 1922 - - Leporis, Ignác farár
1922 - - 1928 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1928 - - 1933 - - Pillarik, Štefan farár
1933 - - 1941 - - Plško, Andrej správca farnosti
1941 - - 1942 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
1942 - - 1942 - - Füzy, Imrich farár
1942 - - 1947 - - Jasenský, Dominik správca farnosti, farár 1945 farár
1947 - - 1948 - - Galusek, Karol správca farnosti
1948 - - 1949 - - Krajan, Milan správca farnosti
1949 - - 1965 - - Pisch, Emil farár
1966 - - 1969 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti
1970 - - 1971 - - Hrmo, Albín správca farnosti
1972 - - 1978 - - Lang, Pavol správca farnosti aj Bzenica
1978 - - 1984 - - Záhorský, Július správca farnosti
1984 - - 1990 - - Gallik, Štefan správca farnosti
1990 - - 1997 - - Kubiš, Ambróz farár
1997 - - 1998 - - Kubiš, Ambróz excurrendo z Bzenice