logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Varín

Zriadenie:
od roku 1200
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1233)
Iné mená:
Varín: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1960–1990 pričl. o. Nezbudská Lúčka.
1773 Varin, 1786 Warin, 1808 Varin, Wařín, Warýn, 1863–1913 Várna, 1920– Varín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gbelany (1.100), kap. P. M. Nep. Poč., cint. (1750), 2. Krasňany (997), 3. Nededza (826).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Počiatok varínskej farnosti Podľa „ Schematizmus diocesis nitriensis “ varínska fara bola založená okolo roku 1200. Je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, (kaplnka zasvätená svätému krížu) nepriamo sa uvádza jeho vznik v r.1180.Patrila do Nitrianskeho biskupstva,ktoré je najstaršie v strednej Európe. Bula pápeža Jána VIII. „Industriae tuae“ uvádza Nitrianske biskupstvo v roku 880.
Nový majiteľ Starého hradu Varín, Bohumír, mal záujem nahradiť drevený kostolík, stojaci na sútoku rieky Varínky a Váhu, postaveným z kameňa. Výstavba prvej časti kostola orientovaného na východ začala štvorcovým pôdorysom románskeho typu s pristavenou vežou. Tento bol v r. 1223 zasvätený P. Márii. Naši predkovia sa potešili, veď mať vlastný chrám, bolo vecou cti a hrdosti.
V r.1431 Varín zničili a vypálili husiti a ich hlavným stanom bol farský kostol. Potom prišla Lutherova reformácia, ku ktorej sa pridali najmä zeme páni a s nimi aj pospolitý ľud. Keď rodina Pongráczovcov prešla na stranu reformácie, aj poddaní museli prijať náboženstvo zemepána. Týmto sa rozhodlo o voľnom pôsobení nového učenia v celej varínskej farnosti. V období roku 1550 nastúpil do našej farnosti katolícky kňaz Ján Veselý (1550-1568), ktorého stúpenci Luthera prenasledovali a farnosť musel opustiť. Prvé, čo urobili bolo, že odobrali katolíkom kostol. V r.1568, keď nastúpil do varínskej školy rektor Mojžiš Bánovský, syn organistu a skladateľa evanjelických náboženských piesní, škola bola evanjelická a pôsobili tu evanjelický kazatelia.
Až v r. 1673 okolo sviatku Narodenia Panny Márie, dostali katolíci kostol späť a aj katolíckeho kňaza a odvtedy je farnosť katolícka.
Pramene:
http://www.varin.fara.sk/ [19.10.2019]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 - - 1368 - - Šebastián(Varín,1332) farár
1430 - - - - - Peter(Varín,1430) farár
1550 - - 1568 - - Veselý, Ján farár
1568 - - 1673 - - evanjelickí farári
1673 - - 1676 - - Jaslóci, Juraj farár
1676 - - 1680 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
1680 - - 1686 - - Veselej, Ján farár
1686 - - 1712 - - Smutko, Michal (1657-1727) farár
1712 - - 1726 - - Kostka, Gašpar farár
1726 - - 1741 - - Vítnický, Imrich farár
1741 - - 1752 - - Barankovič, Jozef farár
1752 máj - 1768 - - Fedor, Jozef farár
1768 - - +1781 - - Huljak, Ján(1736-1781) farár
1781 - - 1788 - - Benyacs, Mikuláš farár
1788 - - +1824 júl 7. Salmaj, František farár
1824 - - 1844 - - Prídavka, Jozef farár
1844 - - 1849 - - Šimoník, Jozef farár
1850 - - 1853 - - Lenčo, Juraj administrátor, farár
1853 - - +1905 dec. 19. Zlatáry, Ján farár 1870 dekan, 1888 Nitra kanonik, 1903 titul opát
1905 - - +1947 aug. 15. Adamík, Ignác administrátor, farár
1947 - - 1957 - - Hedera, Albert správca farnosti, farár
1957 po - 1959 - - Domin, Anton správca farnosti
1959 - - 1982 - - Grman, Koloman správca farnosti
1982 - - 1991 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
1991 - - 1996 - - Duník, Stanislav farár