logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31909
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 290
Poradie : 41120
Citát : VARÍN 013 03, tel. 926 197, o. Žilina, (6.673), k. Najsv. Trojice, (1233), kap. sv. Kríža (1200), kap. sv. Floriána (1750). — Fil.: 1. Gbelany (1.100), kap. P. M. Nep. Poč., cint. (1750), 2. Krasňany (997), 3. Nededza (826). — K 158, p 41, s 57.
Duchovný správca: Koloman Grman.
Kaplán: Marián Pagáč.

Číslo záznamu : 41537
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 83
Poradie : 1290
Citát : 6. Varín. Ecclesia ad SS. Trinitatem. Parochia erecta circa
annum 1200. Matricas habet ab anno 1687. In ambitu
parochiae: Capella S. Crucis et S. Floriani M., in fil.
Gbelany Sacellum castellare ad B. Mariam Virg. et Capella
coemeterialis ad Immaculatam Conceptionem B. M. Virg.,
in Krasňany Sacellum castellare ad SS. Eucharistiam.
Patronus: Com. Rudolphus Pongrác. Parochus: Idem,
qui V.-A.-Diaconus Distr. Cooperator. D. Ferdinandus
Foltan.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1960 69 73 4 -
Fil.: Gbelany 693 — 2 — 2.2
Krasňany 640 2 — — 2.5
Nededza 491 — 4 — 3.7
Nezbud-Lúčka 492 — 2 — 2.6
_________________________________________________________
Universim: 4276 71 81 4

Ss, Cor. J. 146, Tert. S. Franc. 51, Alt. 46, Prop. F.
240, Inf. J. 300, Char. 40, Garda SS. Cor. J. 56, Scap.
46, Adalb. 300, SKM 40.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: loco.

Numerus animarum in toto Districtu:
_________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
20.657 2 91 90 17

VI. DISTRICTUS ČADCENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Krautmann, pag. 14.

Secretarius Districtualis:
D. Matthias Burlas, Parochus in Krásno n Kys.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42118
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 92
Poradie : 1140
Citát : VARNA. Oppidum. Parochia ant. erecta circa Annum 1200. |
Ecclesia ad SSS. Trinitatem. |
Patronus. I. Familia CC. Pongrácz. |
Parochus. Idem, qui Vice-Archi-Diaconus. |
In Matre: + Cath. AC. Jud. |
1169 - 270 |
Filialibus: |
Gbelán, Sacellum Castellare ad B. M. V. 568 4 8 | 1/2
Krásznyán, Sacellum Castellare ad SS. |
Eucharistiam 368 - 20 | 1/2
Nedecza, Capella Castellarispublica ad S. |
Annam 475 4 21 | 3/4
Nezbud-Lúcska 206 - 7 | 3/4
Allodio infra arcem Óvár 11 - - | 3/4
Konyhora Divert. 8 - - | 1
Lingua: Slav. Summa: 2805 8 236 |
Summa Animarum totius Districtus: |
Cath. AC. Jud. |
18,177 10 574 |

Cooperatores.

Belae. D.
Terchovae. D. Georgius Rezsucha.
Vadicsó. D.
Varnae. D.

Číslo záznamu : 42284
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 153
Poradie : 2820
Citát : Varna. Michael Szmutko, Casparus Koszka. Emericus Vitniczky. Josephus Barankovics, Josephus Fodor. Joannes Hulyák. Nicolaus Benyács.Franciscus Szalmay. Josephus Pridavka.

Číslo záznamu : 43119
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 83
Poradie : 1110
Citát : 6. Varín. Ecclesia ad SS. Trinitatem. Parochia erecta circa
annum 1200. Matricas habet ab anno 1687. In ambitu
parochiae: Capella S. Crucis et S. Floriani M., in fil.
Gbelany Sacellum castellare ad B. Mariam Virg. et Capella
coemeterialis ad Immaculatam Conceptionem B. M. Virg.,
in Krasňany Sacellum castellare ad SS. Eucharistiam.
Patronus: Com. Rudolphus Pongrác. Parochus: Idem,
qui V.-A.-Diaconus Distr. Cooperator: Augustinus Záni.

Num. anim. Cath. A. C H. C. Jud. Div.
In Matre: 1652 53 -- 132 6 --
Fil.: Gbelany 609 -- -- 2 -- 2.2
Krasňany 572 -- -- 5 -- 2.7
Nededza 434 -- -- 3 -- 3.7
Nezbud-Lúčka 417 -- -- -- -- 2.6
___________________________________________________________
Universim: 3684 53 -- 142 6

Ss. Cor. J. 60, Tert. S. Franc. 40, Alt. 48, Prop. F. 190,
Inf. J. 240, Char. 30, Garda SS. Cor. J. 46, Scap. 38,
Adalb. 221.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: loco.

Numerus animarum in toto Districtu:
___________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. H. C. Jud. Div.
17874 1 80 -- 163 16

VI. DISTRICTUS ČADCENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Krautmann, Parochus Oščadnicensis.

Secretarius Districtualis:
A. R. D. Josephus Randík, Parochus Consultor, Parochus
Skalitensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 43525
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 81
Poradie : 1110
Citát : 6. Várna. Ecclesia ad SS. Trinitatem. Parochia erecta
circa annum 1200. Matricas habet ab anno 1687. In ambitu
parochiae: Capella S. Crucis et S. Floriani M. In
filialibus: Egbelény Sacellum castellare ad B. M. Virg.
et Capella coemeterialis ad immaculatam Conceptionem
B. M. Virg. Karasznyán, Sacellum castellare ad SS.
Eucharistiam, Vágnedecz Capella castellaris publica ad
S. Annam. Patronus: Familia CC. Pongrácz de Sz-Miklós et Ovár. Parochus: Idem, qui V.-A.-Diaconus Distr. Cooperator: —

Num. antm. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 1284 4 — 190 — —
Fil.: Egbelény 497 — — 7 — 3
Karásznyán 598 — — 12 — 3
Vágnedecz 451 — — 4 — 3½
Óváralja 375 1 — 7 — 3
___________________________________________________________
Universim 3205 5 — 220 —
Usus Linguae: Slav.
Posta, statio telegr. loco.

VI. Districtus Óbeszterczensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Eduardus Gily, Parochus Ujbeszterczensis,
Scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius Districtualis:
D. Joannes Greben, Parochus Lótosensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 50136
Meno kňaza : Šebastián(Varín,1332)
Pcmeno kňaza : sebastian1332varin
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50110
Citát : [Item Sebastianus de Varna plebanus] iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad : Sebastián z Varína prísažne zaplatil 17 grošov.

Číslo záznamu : 62743
Meno farnosti : Varín
Pcmeno farnosti : varin
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 87
Poradie : 330
Citát : Kedy vznikla farnosť nie je známe, ale v prvej polovici 14. storočia už existovala. Pôsobili v nej farári, administrátori: Sebastián, Peter, Juraj Jaslóci, Jakub Alexej Jaslóci, Ján Veselei, Michal Smutko, Gašpar Kôstka, Imrich Vitnický, Jozef Barankovič, Jozef Fodor, Ján Huliak, Mikuláš Beniač, František Salmaj, Jozef Prídavka, Jozef Šimonik, Ján Zlatáry, Ignác Adámik, Albert Hedera, Anton Domin, Koloman Grman, Jozef Šuráb, Stanislav Duník, Ivan Pšenák, Dalibor Mišura.
Matriky sú vedené od roku 1686 (matrika pokrstených, ostatné až od 1787), sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.